e-Fatura ve e-Arşiv Faturada İrsaliye Yerine Geçer Kullanılması


e-Fatura ve e-Arşiv Faturada İrsaliye Yerine Geçer Kullanılması

e-Fatura ve e-Arşivde İrsaliye Yerine Geçer İbaresinin Kullanılması

Logo Go3, Star3 ve Tiger 3 ürünlerinde e-fatura yada e-arşiv faturasında sağ tuş menüsünde yer alan e-fatura bilgileri / e-arşiv bilgileri ekranında bulunan "İrsailye Yerine Geçer" ibaresinin kullanılması ile ilgili olarak Gelirler İdaresi Başkanlığının yayınladığı e-İrsaliye Uygulama Kılavuzunda 15.4 Maddede açıklıklanmıştır. Bu kılavuza göre malın fatura ile sevk edilmesi sağlanmıştır.

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenlendiği ve İrsaliye Yerine Geçer ibaresi seçildiği durumlarda,

1-Malın teslimi anında (teslim sayılan haller dahil) e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura düzenlenmesi,
2-Belge üzerinde düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi,
3-Belge üzerinde “İrsaliye yerine geçer.” ibaresine yer verilmesi,
4-Kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir.

e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura’nın kağıt çıktısı sevk irsaliyesi yerine geçeceğinden bu tür durumlarda ayrıca e-İrsaliye düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Geliler İdaresi Başkanlığı e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu

15.4 e-Fatura veya e-Arşiv Fatura’nın Sevk İrsaliyesi Yerine Geçtiği Durumlar

Malın teslimi (teslim sayılan haller dahil) anında e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura düzenlenmesi, belge üzerinde düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi, belge üzerinde “İrsaliye yerine geçer.” ibaresine yer verilmesi ve kâğıt çıktısının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması koşuluyla, e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura’nın kağıt çıktısı sevk irsaliyesi yerine geçeceğinden bu tür durumlarda ayrıca e-İrsaliye düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan ilgili klavuza ulaşmak için link :  https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Irsaliye_Uygulama_Kilavuzu.pdf


Bu makaleyi yararlı buldunuz mu?