E- İhracat Soru Cevap


NO SORU CEVAP
1 İhracat faturalarının Gümrük’e gönderilmesi için hangi sürüme geçilmesi gerekmektedir? Serbest bölgeye düzenlenen mal ihracı faturaları GÇB ekinde ise bu durumda bu faturalarında Gümrük’e iletilmesi gerekmektedir. Bu yeni bir düzenleme olduğundan geliştirme 2.45 sürümde yapılmıştır. Bu sebepten müşterilerin 2.45 sürüme geçmeleri daha sağlıklıdır.
Serbest Bölgeye düzenlenen faturalar GÇB ekinde değil ise 2.44 sürüm kullanılabilir.
2 Yurtdışına çıkışlarda düzenlenen proforma faturalar ihracat e-faturası kapsamında mıdır? İhracat işlemlerinde kullanılan proforma fatura 213 sayılı vergi usul kanununda kabul edilen gerçek bir fatura olmadığından kâğıt ortamda veya e-arşiv mükellefleri için e-arşiv fatura olarak düzenlenmeye devam edecektir. İhracat proforma faturaları e-fatura kapsamında değildir.
3 Konsinye ihracat ihracat e-faturası kapsamında mıdır? İhracat işlemlerinde kullanılan konsinye fatura e-arşiv mükellefleri için e-arşiv fatura mükellef olmayanlar için kâğıt fatura olarak düzenlenmeye devam edecektir. İhracat konsinye faturaları e-fatura kapsamında değildir.
4 Bedelsiz ihracatlar da e-fatura kapsamında mıdır? Bedelsiz ihracatta da mal çıkışında GÇB düzenlenip düzenlenmediğine göre ihracat e-faturası düzenlenecek olup GÇB ekinde düzenlenmediği müddetçe gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura değilse kağıt fatura olarak düzenlemeye devam edecektir. Bununla birlikte bedelsiz gönderilen mallar bir GÇB ile çıkacaksa faturası mutlaka e-fatura olmak zorundadır. Bilindiği üzere, e-fatura kapsamında bedelsiz faturalar düzenlenebilmektedir.
5 Yurtdışına düzenlenen hizmet faturaları da ihracat e-faturası şeklinde mi düzenlenmelidir? Yurt dışına düzenlenecek olan hizmet faturaları e-arşiv mükellefleri için e-arşiv fatura mükellef olmayanlar için kâğıt fatura olarak düzenlenmeye devam edecektir. İhracat hizmet faturaları e-fatura kapsamında değildir.
6 Düzenlenen faturada hem mal hem hizmet kalemi bulunabilir mi? Hizmet faturaları e-arşiv mükellefleri için e-arşiv fatura mükellef olmayanlar için kâğıt fatura olarak düzenlenmeye devam edecektir. Fatura GÇB ekinde düzenlecek ise ihracat e-faturası olarak Gümrük’e iletilmelidir. Bu sebepten hizmet satırları için bir e-Arşiv faturası(veya kağıt), mal satırları için bir ihracat e-faturası düzenlenmesi gerekmektedir.
NOT : İhracat e-faturası içerisinde hizmet olması durumunda sistem tarafından GTİP kodu olmadığı için hata verilecektir.
7 Yurtdışına kargo şirketleri aracılığı ile mal göndermekteyiz. Bunlara ilişkin faturalar e-fatura mı olmalı? Mikro ihracat diye adlandırılan bu yöntemde GÇB yerine kargo firmalarında ETGB kullanılmakta olup, mevcut süreçte e-faturanın konusuna girmemektedir. Bu nedenle bu kapsamda gerçekleştirilen ihracat işlemleri için matbu (Kağıt/e-arşiv) fatura düzenlenmeye devam edilecektir.
8 Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB)- mikro ihracat da e-fatura kapsamında mıdır? Mikro ihracata ilişkin kesilecek fatura e-arşiv mükellefleri için e-arşiv fatura, mükellef olmayanlar için kâğıt fatura olarak düzenlenmeye devam edecektir. Gerek GTB’nin gerek Başkanlığın bu konuda bir düzenlemesi bulunmamakta olup, aksi belirtilmediği sürece matbu (kağıt/e-Arşiv) fatura düzenlenmeye devam edilecektir. (Mikro ihracat Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi(ETGB) ile yapılmaktadır. ETGB beyan formunda beyan sahibi hızlı kargo taşımacılığı yapan firma gözükmektedir.) Mikro ihracata ilişkin faturalar e-fatura kapsamında değildir.
9 Türkiye sınırlarına girişi olmayan Transit Ticaret kapsamındaki satışlar ihracat e-faturası olarak düzenlenmeli midir? Transit ticaret formu ekinde yer alan ihracat faturaları e-fatura kapsamında değildir. İhracat faturalarının e-fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu yukarıda açıklanan türler haricinde Gümrük Beyannamesi ekinde yer alan mal ihracı faturaları için geçerlidir.
10 Serbest Bölgelerdeki şirketlere düzenlenen e-faturalar, alıcı da e-faturaya kayıtlı bir kullanıcı ise ihracat e-faturası olarak mı düzenlenmelidir? • Serbest bölgedeki alıcıya düzenlenen fatura GÇB ekinde düzenlenen bir fatura ise ihracat e-faturası olarak düzenlenmeli,
• Serbest bölge işlem formu vb. başka bir belge ekine alındığı durumlarda alıcı da e-fatura mükellefi ise eskisi gibi e-fatura olarak düzenlenmeli,
• Alıcı e-faturaya kayıtlı değilse ve gönderici e-arşiv mükellefi ise e-arşiv fatura düzenlenmeli,
• Alıcı e-faturaya kayıtlı değilse ve gönderici e-arşiv mükellefi değilse kağıt fatura düzenlenmeli.
11 GTB üzerinden giden e-faturalar alıcı firma olan serbest bölgedeki şirketin e-fatura posta kutusuna düşecek mi? Serbest bölgedeki e-fatura kayıtlı kullanıcısı olan alıcı firmaya faturanın teslimi nasıl olacaktır ? GÇB ekinde bildirilecek faturalar gönderilirken GTB'nin VKN'si seçilerek gönderilmelidir.
Ticari Üründe Serbest Bölgeye İhracat faturaları aşağıdaki gibi oluşturulduğunda e-fatura zarflarına sistem tarafından otomatik olarak Gümrük VKN’si ve etiket adresi getirilecektir.
• Serbest bölgeye ihracat faturası girişinde seçilen cari hesap kartı içerisinde "e-Fatura Gümrük" işaretli ise "Fatura Tipi" öndeğer "e-Fatura" set edilir ve F9 "e-Fatura Bilgileri" ekranında "Gümrük'e Gönder" parametresi aktif olur.
• Cari hesap kartında "e-Fatura Gümrük" işaretli değilken, fatura üzerinden "Fatura Tipi" ve F9 "e-Fatura Bilgileri" alanlarına manuel müdahale edilerek faturaların Gümrük'e gitmesi sağlanabilir.
Böylece elektronik olarak düzenlenen fatura GTB'nin posta kutusuna düşecektir. e-Fatura uygulaması kapsamında işlemin sıhhati için e-faturalar yalnızca bir posta kutusuna gönderilmektedir.
Serbest bölgedeki alıcı e-fatura kullanıcısı ise faturanın XML hali elektronik bir kanaldan (mail vb.)alıcıya ulaştırılmalıdır.

Bu makaleyi yararlı buldunuz mu?