Logo Versiyon 2.64 yapılan değişiklikler


Logo Versiyon 2.64 yapılan değişiklikler

Bakır için kullanılan, 619 ve 219 işlem türlerinin tevkifat oranı 7/10 olarak güncellenmiştir. (KDV1, KDV2 ve KDV9015)
Genel Mizan Raporu filtre seçenekleri arasına "Mizan Ayı" filtresi eklenerek başlangıç ve bitiş ay aralığına göre rapor alınabilmesi sağlanmıştır.
Muhtasar Beyanname 1003B gönderilebilmesi için;
1) Firma Tanımları/ E-Devlet/ E-Beyanname bölümüne "MUHSGK2 Kullanıcı Kodu/ Parola/ Şifre" bilgileri için giriş alanları eklenmiştir.
2) Kullanıcı yetki ağacına Beyanname Türü olarak "Muhtasar 1003B" eklenmiştir.
Satınalma , kasa ve banka fişlerinden düzenlenen Müstahsil Makbuzlarında yer alan G.V Stopaj ve Sgk Prim Kesintisi alanlarına tutarsal veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.

Kullanıcı işlem yetkileri Alınan v e Verilen Siparişler altına "İptal Et" ve "Geri Al" seçenekleri eklenerek, onay bilgisi "Sevkedilemez" siparişlerin İptal ve Geri Al işlemleri yetkiye bağlanmıştır.

Satış Siparişleri "F9- Çoklu Sevket" işleminde "İrsaliye Başlangıç Numarası" belirleyebilmek için "Çoklu Sevket" ekranı açılması sağlanmıştır.

Firma tanımlarında e-devlet / e-irsaliye sekmesine ve cari hesap kartı e-devlet sekmesine e-irsaliye etiket bilgileri alanları eklenmiştir.
Satınalma Faturasında manuel fiş numarası verilip sonra e-Fatura mükellefi olan Cari Hesap seçildiğinde şablondan yeni numara verilmesi engellenmiştir.

KDV Beyannamesi 'Sonuç Hesapları' bölümünde "Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Kümülatif)" alanında Hesap Tanımı "Bakiye" olarak seçildiğinde oluşan XML'de tutar alanına hesabın genel bakiyesinin gelmesi sağlanmıştır.

e-Defter entegratör saklama yapılması için çıkan yönlendirme uyarı mesajı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:
"XX-20XX ayına ait Yevmiye ve Büyük Defter berat dosyaları gönderim işlemi başarıyla tamamlanmış olup henüz eLogo sunucularında saklanmamıştır. Saklama işlemi yapıldığında defter dosyalarınız eLogo sunucularında 10 yıl boyunca güvenle saklanacaktır."
Kanun kapsamında araç giderlerinin kısıtlanması yönünde geliştirmeler yapılmıştır. Alınan Hizmet kartlarına "Binek Araç Giderleri" ve "Binek Araç Kiralama" seçim kutucukları eklenmiştir. Muhasebe bağlantı kodlarına "Alınan Hizmet KKEG" başlığında bağlantı kodu eklenmiştir. Satınalma Parametreleri altına ise öndeğer olarak %70 ve 5500 TL olacak şekilde "Binek Araç Gider Oranı" ve "Binek Araç Kiralama Üst Sınırı" parametreleri eklenmiştir. İlgili hizmet kartının seçimi ve parametre değerine göre gider hesaplamalarının yapılması sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.
e-Arşiv faturalarının yazdırılması işleminde, fatura parametrelerine "e-Arşiv faturası yazdırılmasında statü kontrolü yapılsın = Evet/ Hayır" seçeneği eklenerek yazdırma kontrolü sağlanmıştır.

Satış Provizyon Dağıtım Fişleri filtre seçeneklerine "Satış Elemanı Kodu" filtresi eklenmiştir.
Malzeme özellikleri Değer Açıklama 2 alanının karakter sayısı 200 e çıkarılmıştır.
Muhasebe hesap tipine göre ters bakiye veren hesapların muhasebe hesapları ekranında renkli gösterilmesi parametreye bağlanmıştır. Bu çerçevede muhasebe parametreleri altına öndeğer evet olacak şekilde "Hesap Kartı Tipine Göre Ters Bakiye Verdiğinde Hesap Planında Renklensin : Evet / Hayır" parametresi eklenmiştir.
"e-Fatura Kamu" olarak seçilen Cari Hesap kartlarında "Posta Kutusu Etiketi" zorunlu "Gönderici Birim Etiketi" zorunlu olmadan kaydedilebilmesi sağlanmıştır.
Çek/Senet Bordroları Çek Çıkış (Cari Hesaba) işleminde F9 menü ciro seçeneği ile açılan müşteri çekleri penceresine "Bölüm" kolonu eklenmiştir.
Mikro/Transit İhracat uygulaması kapsamında , "e-Fatura Gümrük" olarak işaretli cari hesap kartlarına düzenlenecek ihracat faturalarında, sipariş ve irsaliye aktarımlarında fatura tipi kontrolü yapılmaması ve hem e-Fatura hem de e-Arşiv türünde fatura düzenlenebilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.
Sipariş, İrsaliye, Fatura Ekle/Değiştir kolonlar yetkilerine "Varyant Kodu", "Varyant Açıklaması" ve "Varyant Açıklaması 2" alanları eklenmiştir.
Banka fişlerinden eklenen ve cari hesap hareketlerinin tutulduğu tabloya yazılan hareketler muhasebeleştirildiğinde muhasebe fişi referanslarının da yazdırılması sağlanmıştır.
İthalat Operasyon Fişi için oluşturulan maliyet dağıtım fişi için dağıtım tipi oran seçildiği durumda girilen dağıtım oranına istinaden satırda dağıtım tutarının gösterilmesi sağlanmıştır.
Satış ve Dağıtım Parametrelerine "Navlun Dağıtım Tipi" parametresi eklenerek, İhracat Operasyon Fişi fatura parametrelerinde yer alan "Navlun Dağıtım Tipi" değerinin öndeğer olarak getirilmesi sağlanmıştır.
Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse (Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura) parametre kontrolleri yapılırken, ilgili malzeme için son satınalma işlemi iade edilmiş ise dikkate alınmaması sağlanmıştır.

Satış teklifleri üzerinden sözleşme oluşturulurken, kayıt numara şablonlarında sözleşme fişi için uygun şablon tanımlı değil ise teklif fişinin numarasının taşınması ve uyarı alınmadan sözleşmenin kaydedilebilmesi sağlanmıştır.
Satışı yapılmak istenilen sabit kıymet kaydının satış tarihine ve sonrasına ait hesaplanmış amortisman kayıtları var ise fatura kaydetme esnasında uyarı verilmesi sağlanmıştır.
Sistem İşletmeni üzerinde Kullanıcı detaylarında öndeğer proje kodu seçiminin girilebileceği alan eklenmiştir. Bu alanda girilen proje kodu firma içinde tanımlıysa tüm fişlerde baskın ve öndeğer olarak gelecektir.
e-İrsaliye uygulaması kapsamında, irsaliye fişi Detaylar2 bölümünde bulunan "Sevk Tarihi/Zamanı" bilgisinin F9- e-İrsaliye bilgilerinde "Sevk Tarihi ve Sevk Zamanı" alanına gelmesi sağlanmıştır.
Kullanıcı yetkilerindeki Genel Tanımlar bölümüne "Ticari İşlem Grupları = Ekle/ Değiştir/ İncele/ Çıkar/ Kopyala" yetkileri eklenmiştir.
Sabit kıymet muhasebeleştirme işlemi filtre seçeneklerine, Sabit Kıymet Kaydı Yetki Kodu, Sabit Kıymet Kaydı Proje Kodu, Sabit Kıymet Kaydı Masraf Merkezi Kodu filtreleri eklenmiştir.Cari hesap taksit hareketi ödeme işlemi ekranına "Açıklama" kolonu eklenerek ilgili ödeme fişi açıklama alanına bu bilginin gelmesi sağlanmıştır.

Stok yeri tanımı ekranında kopyalama işlemi yapılabilmesi sağlanmıştır.
"Muhasebeleşen Fiş Değiştirildiğinde/İptal Edildiğinde Mahsup Fişi(Silinecek)" parametresinin değerleri "Silinmeyecek, Silinecek (Uyarı Mesajı Verilmeyecek), Silinecek (Uyarı Mesajı Verilecek)" şeklinde değiştirilerek "İlgili fişe ait mahsup çıkarılacaktır" uyarısının seçime göre gelmesi sağlanmıştır.
Muhasebeleştirme filtrelerinde Muhasebe Fişi Satır Açıklamaları'nda "Sıra Değeri" olarak "Malzeme Açıklaması 2" seçilebilmesi sağlanmıştır.
Finans Parametreleri içerisine "Cari Hesap Açık Hesap Risk Limiti" seçeneği eklenmiştir. Bu alana girilecek tutar yeni eklenecek cari hesap kartlarında açık hesap risk limiti olarak gelecektir.

e-Devlet özelliği açık olan ürünlerde kullanıcı detaylarında gelen "Ad" ve "Soyad" alanlarının e-Devlet özelliği kapalı olan ürünlerde de gelmesi sağlanmıştır.
"Birim Fiyat Öndeğer" parametresi "Son Satınalma Fiyatı" olduğunda birim fiyat değeri girilmiş son fişteki değerin gelmesi sağlanmıştır.

Devir işlemi sonucu gelen sipariş fişlerinin Detaylar2 sekmesine "Orijinal Sipariş Tarihi" alanı eklenmiştir.
Sipariş/ İrsaliye ve Fatura satırlarında "Promosyon" olarak seçilen malzemeye ait 'Tanımlı Fiyat' atanması için, "Satınalma" ve "Satış ve Dağıtım" modülü parametrelerine "Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Promosyon Uygulanan Malzemeye Ait Tanımlı Fiyat Gelsin = Evet/ Hayır" seçeneği eklenmiştir.
Not: Bu parametre "Hayır (Tanımlı Fiyat Gelmesin)" seçilirse promosyon satırı için "Sipariş/İrsaliye/Fatura/Teklif Hareketlerinde Miktar Değiştirildiğinde Birim Fiyat Güncelleme" parametresi dikkate alınmayacaktır.
Malzeme kartı üzerinde F9 menüsünde 'Toplu Güncelle' işlem filtrelerine "Kullanım Yeri=Satınalma-Satış ve Dağıtım-Malzeme Yönetimi/Evet-Hayır" seçeneği eklenmiştir.
Fişlerde İşlem Dövizi Seçili ise, fişin ilgili işlem dövizi tutarı mahsup fiş satır açıklamasına gelmesi sağlanmıştır.
Muhasebeleştirme işlemlerinde "Muhasebe Fişi Satır Açıklaması" filtresine "İşlem Döviz Tutarı" seçeneği eklenmiştir.
Masraf Merkezi ve Proje Kartlarına Özel Kod 2,3,4 ve 5 alanları eklenmiştir.
Aylık Mizan, Devirli Aylık Mizan, Devirli İki Tarih Arası Mizan, Genel Mizan, Genel Mizan TFRS, İki Tarih Arası Mizan, İki Tarih Arası Mizan TFRS, Muavin Defter rapor tasarımlarına A4 formatına uygun standart tasarımlar eklenmiştir. Yeni eklenen tasarımlar tablo güncelleme sonrası otomatik olarak oluşacak ve her rapor için kullanıcı rapor tasarımları arasından seçilebilecektir.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.
Barkod Yaz tasarım ekranı standart alanlar listesine "Seri/Lot Miktarı" ve "Seri/Lot Açıklaması" alanları eklenmiştir.
Fatura F7 önizleme ekranında "KDV'siz Toplam Tutar" kolonunun listelenmesi sağlanmıştır.
Sipariş Fişleri ekranı F9 menüsüne "Satır Statülerini Kapandı Yap" seçeneği eklenmiştir. İlgili seçenek ile sipariş fişi içerisindeki tüm satırların statüsü kapandı durumuna getirilebilecektir.
Yetki Listesi Raporu filtrelerinde bulunan "Listeleme Şekli" filtresine "Ayrı Kolonlarda" seçeneği eklenerek yetkilerin alt kırılımlar bazında raporlanabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.
Satış Faturaları GÇB Listesi'nin fatura tarihine göre değil intaç tarihine göre alınabilmesi sağlanmıştır.
Satınalma ile Satış ve Dağıtım Parametrelerine "Hizmet Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü:Yapılacak / Yapılmayacak" parametresi eklenerek, Hizmet Faturalarında "Sipariş Bağlantı Kontrolü" yapılabilmesi sağlanmıştır.
Sipariş fişleri içerisinde F9 menüye "Teklif Fişi Aktar" seçeneği eklenerek aynı anda birden fazla teklif fişinin siparişe aktarılabilmesi sağlanmıştır.
Muhtasar Beyannamesi 1003A Ekler bölümünde bulunan "İşyeri Bilgileri" kısmında 'Veri Al' seçeneği İle bordrodan veri aktarılabilmesi sağlanmıştır.
(Bordro ürününde Bordro - Muhtasar Bildirimleri - Muhtasar Beyannamesi İşyeri Bilgileri raporunda "Muhtasar" filtresinde Excel veya txt seçilerek raporlanan bilgiler gelmektedir.)

Satınalma Parametrelerine "İthalat Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü: Yapılacak / Yapılmayacak", Satış ve Dağıtım Parametrelerine "İhracat Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü: Yapılacak / Yapılmayacak" Parametreleri Eklenerek "İthalat Operasyon Fişi, İhracat Operasyon Fişi, İhraç Kayıtlı Alım / Satış Faturası" için "Sipariş Bağlantı Kontrolü" yapılabilmesi sağlanmıştır.
Tiger 3 ürününde XML Veri Aktarımı penceresinde Kaynak Yönetimi menü başlığı olmadığı için "Çalışanlar" menü adımı "Duran Varlık Yönetimi\Ana Kayıtlar" başlığının altına eklenerek XML ile çalışan aktarımı yapılabilmesi sağlanmıştır.
Programda "Çalışma Sırasında Beklenmeyen Bir Hata Alındı" uyarısı alındığında "Çalışmaya Devam Et" seçeneğinin gelmemesi sağlanmıştır.
Cloud Connect kullanımında e-Devlet modülüne e-İrsaliye seçeneği eklenerek geliştirmeler yapılmıştır. Start 3 ürünümüzde e-İrsaliye özelliğinin kullanılması sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.
İhracat Operasyon Fişi içerisinde satırda girilen "Hareket Özel Kod 2" bilgisinin XML şablonunda gösterilebilmesi için "AUXIL_CODE2" alanı eklenmiştir.

 Azerbaycan Maddeleri

1-Azerbaycan Mevzuatına Uygun Öndeğer Gelen Muhasebe Hesap Planının Güncellenmesi

Azerbaycan mevzuatına göre firma eklenirken öndeğer olarak oluşturulan muhasebe hesap planı güncellenmiştir


Bu makaleyi yararlı buldunuz mu?