e-İrsaliye Mükelleflerinin Kağıt İrsaliye Düzenlemesi


e-İrsaliye Mükelleflerinin Kağıt İrsaliye Düzenlemesi

e-İrsaliye Mükelleflerinin Kağıt İrsaliye Düzenleyebilmesi Hakkında Bilgilendirme

e-İrsaliye uygulamasına gönüllü yada zorunlu olarak dahil olan mükellefler sisteme dahil olduktan sonra bazı şartlarda kağıt irsaliye düzenleyebilirler. e-İrsaliye mükellefleflerinin hangi durumlarda kağıt irsaliye düzenleyebileceği Gelirler İdaresi Başkanlığının e-irsaliye uygulama kılavuzunda açıklanmıştır. Bu kılavuzun 15.5 Maddesinde açıklanan haller dışında kağıt irsaliye düzenlenemez.

Gelirler İdaresi Başkanlığı e-İrsaliye Uygulama kılavuzu : https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Irsaliye_Uygulama_Kilavuzu.pdf

15.5 Sevkiyatın Başlatıldığı Lokasyonda Altyapı Ve Teknik İmkânsızlıklar Nedeniyle eİrsaliye Düzenlenmesinin Mümkün Olamadığı Hallerde Belge Düzeni

Bu gibi durumlarda matbu sevk irsaliyesi ile e-İrsaliye aynı anda düzenlenmesi esas olup, düzenlenen matbu sevk irsaliyesinin üzerinde e-İrsaliyeye ait belge numarası ve belge düzenleme tarihi ve zamanı ile taşıyıcı(şoför adı-soyadı-TCKN) ve araç plaka bilgilerine yer verilecek ve üzerine “e-İrsaliyesi ayrıca düzenlenmiştir.” ibaresi yazılacaktır. Bununla birlikte düzenlenebilecek matbu sevk irsaliyesinin bulunmaması halinde, 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nde açıklandığı üzere malın sevkini sağlayan kişi ya da kuruma e-İrsaliye belgesinin elektronik ortamda gösterimine olanak sağlayacak gerekli bilgiler (e-İrsaliyenin düzenleyicisin VKN/TCKN bilgisi ile e-İrsaliye Belge No’su) paylaşılacaktır.


Bu makaleyi yararlı buldunuz mu?