e-Fatura 'ya Nasıl Başvurabilirim?


e-Fatura 'ya Nasıl Başvurabilirim?

e-Fatura Uygulamasından Yararlanmak için Neler Yapmam Gerekiyor? e-fatura bizim için zorunlumu? e-fatura için nasıl başvuru yapabilirim? e-fatura ile ilgili tüm soru ve cevapları bulacağınız web sitemizde aşağıda maddeler halinde e-fatura başvuru işleminin nasıl yapılması ve nereye yapılması anlatılmaktadır.

e-fatura uygulamasında başvuru süreci şu şekilde ilerlemektedir :

[blocknumber type="circle" text="1" color="#FFF" background="#69bd43"]Gelir İdaresi Başkanlığı'na e-Fatura Uygulaması Başvurusu
http://www.efatura.gov.tr[/blocknumber] [blocknumber type="circle" text="2" color="#FFF" background="#69bd43"]Mali Mühür Başvurusu
http://mm.kamusm.gov.tr[/blocknumber] [blocknumber type="circle" text="3" color="#FFF" background="#69bd43"]Gelir İdaresi Başkanlığı'na e-Fatura Entegrasyon Başvurusu[/blocknumber]

1. GİB e-Fatura Uygulaması Başvurusu

  • e-Fatura işlemlerinde kullanacakları hesap bilgilerini edinebilmek için firmaların GİB’e doğrudan başvurmaları gerekmektedir.
  • Bunun için tüzel kişi mükelleflerin doldurmaları gereken “e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi’’ formuna ve için gerekli diğer belgelere http://www.efatura.gov.tr/web/guest/basvuru adresinden ulaşılabilmektedir.

2. Mali Mühür Başvurusu

  • Uygulamayı kullanmak için başvurusu uygun bulunan tüzel kişiler, düzenledikleri e-Faturaların değişmezliğini, bütünlüğünü ve kaynağının doğruluğunu garanti altına almak için Mali Mühür kullanmak zorundadırlar.
  • “Mali Mühür” cihazı için “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi”nin doldurularak yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalandıktan sonra GİB’e ulaştırılması gerekmektedir.
  • Sonrasında başvuruları uygun bulunanların kullanıcı hesapları tanımlanacaktır. Hesaplarının tanımlandığı bilgisi kendilerine iletilenler mali mühürlerinin temini (TÜBİTAK-UEKAE) işlemlerini yerine getirecektir.
  • Mali mühürün başvuru, işleyiş ve kullanımı ile ilgili tüm bilgi ve belgeler http://mm.kamusm.gov.tr adresinde yer almaktadır.

3. Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB’e) e-Fatura Entegrasyon Başvurusu

  • Yalnızca bilgi işlem kapasiteleri yeterli olan firmalar, belirlenen standartlara uygun entegrasyonu sağlamaları koşulu ile e-Fatura uygulamasını, doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanabilirler.

Bu makaleyi yararlı buldunuz mu?