Logo Connect Firma / Dönem Devir İşleri Nasıl Yapılır?


Logo Connect Firma / Dönem Devir İşleri Nasıl Yapılır?

Logo Connect Modülünde Firma/Dönem Devir İşleri Nasıl Yapılır?

Dönem Devri :

Connect’de yapılacaklar : Çalışma alanı üzerinde “Devir” seçeneği kullanılarak yeni bir çalışma alanı oluşturulur. Bu çalışma alanına parametrelerden aynı numaralı firma ve yeni dönem numarası seçilir. Firma seçimi bu ekranda zorunludur.

Firma Devri :

Connect’de yapılacaklar : Çalışma alanı üzerinde “Devir” seçeneği kullanılarak yeni bir çalışma alanı oluşturulur. Bu çalışma alanına parametrelerden yeni firma numarası ve dönemi seçilir. Firma seçimi bu ekranda zorunludur.

Uyarılar :

 • Çalışma alanı üzerinde devir seçeneği ile yeni çalışma alanı parametreleri girilirken MyLOGO Server’ı ile bağlantı sağlanamaz ya da hatalı bilgi girişi yapılırsa devir iptal edilir.
 • Firma kopyalama ile oluşmuş yeni firmanın MyLOGO Server’ına kaydı, devir işleminden önce yapılmamalıdır. Yeni firma serverda tanımlı ise devir yapılamaz.

Eski firma ya da dönemi için işlem yapılmaya devam edilebilir. 

Farklı Veritabanındaki Firmaya Devir İşlemi :

 • Ek özellik paketi 1 özelliği açıkken firma bazında veritabanı kullanılabilmektedir, firma bazında veritabanı kullanılırken bir firmadan farklı veritabanındaki bir firmaya devir işlemi yapılabilmektedir.
 • Öncelikle yeni bir veritabanı eklenmelidir.
 • Devir programında mevcut firma bilgileri ve yeni eklenecek (veritabanı oluşturulmuş ancak firmaya ait dos yalar oluşturulmamış) firma bilgileri girilecektir.
 • Firma numarası, adı ve ünvanı bilgileri girildikten sonra sağ üst köşede bulunan “Bağlantı Ayarları” düğmesine basıldıktan sonra değişen pencerede yeni firma için kullanılacak olan olan veritabanı bilgisi ve bu veritabanına bağlantı bilgileri girilecektir.
 • Bu bilgiler girildikten sonra devir işlemi, farklı firmaya devir işlemlerinde yapıldığı gibi gerçekleştirilmelidir.

Devir Fişi Satır Sayısı Parametresi :

Devir parametrelerine “Devir fişi satır sayısı” filtresi eklenmiştir, bu filtreye girilen değer ile devir sırasında bir defada işlem görecek toplam satır sayısı ifade edilmektedir. Filtre öndeğeri 300 olarak gelmekte olup, devir fişi satır sayısı filtresi 1 ile 9999 arasında bir değer alabilmektedir.

Örneklerle açıklamak gerekirse.

 • Seri numarası takibi yapılan bir malzemenin alım irsaliyesinde 1 satır girilip miktar 500 girildiğinde 500 satır seri numarası oluşacaktır. Devir fişi satır sayısı parametresi kullanıldığında bu işlem 500 satır olarak dikkate alınacaktır.
 • Bu filtrede belirtilen satır sayısı okunan bilgilerin satır sayısı olduğundan, 200 satır bir bilgi okunduğunda, bu bilgileri 3 ayrı işyerine aitse (1 numaralı işyerine ait 40 satır; 2 numaralı işyerine ait 50 satır ve 3 numaralı işyerine ait 110 satır), 3 ayrı devir fişi oluşacak ve 1 numaralı işyerine ait devir fişine 40, 2 numaralı işyerine ait devir fişine 50 ve 3 numaralı işyerine ait devir fişine 110 satırlık bilgi aktarılacaktır.
 • Daha önceki yıllardaki devir işlemleri de bu şekilde yapılmaktaydı.(Satır sayılarının değerlendirme şekli olarak).Geçen senelerde okunan bilginin satır sayısına müdahale edilemiyordu, eklenen filtre ile kullanıcının devir için oluşturulan fişe gönderilen bilginin 9999 satıra kadar arttırabilmesi sağlanmıştır.

Teminat devri:

Devir.exe ile açılan filtreler penceresinde teminat ile ilgili seçenekler listelenecektir.

Devredilecek bölümler seçeneğinde Teminat seçeneği C / H Teminat risk parametreleri : Devredilecek – devredilmeyecek seçeneği

Devir seçeneği ile teminatların devri gerçekleştirildiğinde teminat bordroları yeni mali döneme aktarılmaz.

Yeni döneme devredilmeyen teminatlar: 

 • Çözdürüldü statüsündeki teminatlar
 • Portföyden iade edilenler

Bu durumların dışında sistemde bulunan teminatlar yeni döneme devredilirler.

Komisyon geri ödemeleri aynen devredilecektir. Komisyon ödemelerinin bir kısmı önceki dönemde yapılan , devredilen teminat kartlarına ait komisyon ödemelerinin ilgili banka fişleri için “ ilgili kayıt bir önceki mali yıla aittir “ mesajı alınacaktır.

Devredilmeyen (çözdürüldü, iade edildi ) teminat bordrolarının komisyon geri ödemeleri planda olsa bile hiçbir şekilde devredilmeyecektir.

Bir önceki yıla ait teminatlar programda devir seçeneği ile manuel olarak sisteme girilebilir.

Manuel nakit türünde devir teminat kartı girişi yapıldığında “ İlgili banka fişi oluşturulacaktır : Evet – Hayır “ penceresi gelecektir. Mesaja evet denildiğinde devir teminat tutarı banka bakiyesine yansıyacak , hayır ile geçildiğinde de banka bakiyesi etkilenmeden devir teminat girişi yapılmış olacaktır.

Muhasebe Devrinde Devredilecek İşyeleri Parametresi

Muhasebe devrinin belirli işyerleri için yapılması sağlanmıştır. Muhasebe devrinde devir edilecek işyerleri bu parametreden seçilebilecektir.Açılış ve Kapanış Fişleri seçilen işyerleri için oluşturulacaktır

Kredi Kartı İşlemlerinin Devri :

 • Tahsil edilmemiş kredi kartı fişlerine ait taksitler ödeme tahsilat üzerinden devir seçeneği ile yeni

döneme aktarılmaktadır.Yeni firmada önceki yıldan gelen tahsil edilmemiş olan kayıtlar kredi kartı fiş tahsilatı penceresinde listelenerek, yeni firma ve yeni yılda tahsil edilebilmektedir. 

Banka kredi kartı hesapları üzerinde F9 hesap özeti denildiğinde de daha önce tahsil edilmiş rakamlar banka bankiyesinde listelenirken tahsil edilmemiş açık olan tutarlar KK Bloke başlığında listelenmektedir.

Aynı şekilde Firma kredi kartlarınında devri yapılmakta ve kredi kartı hesap özetinde Firma KK Bloke başlığında tahsil edilmesi gereken açık rakamlar listelenmektedir.

Ödemeli Siparişlerin Devri :

Ödemeli sipariş fişlerinin devir sonrasında ödemeli olarak aktarımının yapılması
sağlanmıştır.Aktarılan ödemeli siparişin değiştirilmemesi sağlandığı gibi silinmesi durumunda devirden geldiği uyarısı verilecektir.Böyle bir durumda bakiyede tutarsızlık olmaması açısından açılış fişinden manuel olarak sipariş satırının silinmesi gerekmektedir.

Taksit İşlemlerinin Devri :

 • Taksit hareketi olarak oluşmuş borç takip hareketlerinin yeni döneme / yeni firmaya devredilebilmesi sağlanmıştır. Taksit hareketlerinin devredilebilmesi için cari hesap devri ödeme tahsilat üzerinden gerçekleştirilmelidir.
 • Ödemesi gerçekleşmemiş taksit tutarları devredilecektir.
 • Kısmi olarak ödemesi yapılmış taksitlerin sadece ödenmemiş kısımları devredilecektir.
 • Vade tarihi eski ya da yeni yılda olan tüm ödenmemiş taksit hareketleri devredilecektir.

Firma Kopyalamada Sabit Kıymet Kartlarının Kopyalanma Seçeneği:

Firma kopyalama işlemi sırasında kaynak firmadan hedef firmaya sabit kıymet kartları,sabit Kıymet kayıtları ve amortisman hesaplamalarının kopyalanıp kopyalanmayacağı ile ilgili seçenek gelecektir. “Tamam” seçildiğinde tüm sabit kıymet bilgileri kopyalanacaktır. “Vazgeç” seçildiğinde sabit kıymet bilgileri kopyalanmayacaktır. Sabit kıymet kayıtları ile ilgili amortisman hesaplamaları tamamlandıktan sonra kaynak firmadan hedef firmaya sabit kıymet kartları ve hareketleri Xml ile aktarılmalıdır.

!!! Sabit kıymetlerin Xml ile aktarımı 24 Ocak 2011 tarihinde çıkacak 2.05.00 versiyonu ile birlikte yapılmalıdır. Bu versiyonda alım faturası ile açılmış sabit kıymet kayıtların fatura aktarımından bağımsız olarak aktarılması sağlanacaktır.

2.10.00 Versiyonu Devir Düzenlemeleri

Yüklenilecek Kdv Listesinde İndirilmemiş Alış Faturaları Devredilsin Parametresi

 • 2.10.00 sürüm devir.exe ile devir yapıldığında Yüklenilen KDV Listesi'nde iade hakkı doğuran işlemler için kalan tutarların devrinin yapılabilmesi sağlanmıştır. Devir.exe filtrelerine "İndirilmemiş alış faturaları devredilsin :Evet -Hayır " seçeneği eklenmiştir. Bu filtereye bağlı olarak emanet faturaların devrinde olduğu gibi kalan hareketler beyannameye yansıyacak şekilde aktarılmaktadır.Yine satınalma fatura browser filtrelerine " Yüklenilen KDV devrinden gelenler :Listelensin - Listelenmesin " seçeneği eklenerek ilgili hareketlerin izlenebilmesi sağlanmıştır.
 • Ödeme Tahsilat üzerinden devir işlemi yapılması durumunda Finans Ödeme / Tahsilat Raporları / Kapanmamış Faturalar raporunda "Devir Hareketleri Listelensin : Evet / Hayır" parametresine bağlı olarak devirle gelen açılış fişindeki kapanmamış fatura satırlarının da raporlanabilmesi sağlanmıştır.
 • 2.10.00 sürüm devir exe kullanılarak devir işlemi yapılıyor ise “ İşlem dövizli ödemeli sipariş fişinin bir kısmı faturalanmış durumdayken devir yapıldıktan sonra , aktarılan ödemeli sipariş fişinin TL ve İşlem dövizi tutarları arasındaki tutarsızlık düzeltilmiştir.”
 • Ödeme Tahsilat planı formül satırı boş olarak tanımlanmışsa başka bir firmaya ödeme tahsilat üzerinden devir işlemi yapıldığında ödeme planının silinmemesi ve cari hesaba aktarılması sağlanmıştır.
 • 2.10.00 sürüm devir.exe ile Firma devri yapıldığında, devredilen firmadaki rapor üretici yetkilerinin yeni firmaya devredilmesi sağlanmıştır.
 • 2.10.00 sürüm devir.exe ile devir yapıdığından dönem için boş devir yapıldığında önceki dönemde hareket gören tüm malzeme kartların bir önceki dönemde kullanımı kontrolünün yapılması sağlanmıştır.İlgili kartlar silinememektedir. Update işlemi ile USEDINPERIODS kolonuna 1 yazılmaktadır.Aynı işlemler cari hesaplar içinde uygulanmaktadır.

2.16.00 Versiyonu Devir Düzeltmeleri

2.16.00 Sürümünde devir filtre seçeneklerine "Cari Hesap Kart Eşleşmesi" eklenmiştir. Bu filtrenin iki seçeneği bulunmaktadır. "Kart Referansı Üzerinden" seçeneğinde daha önceki yıllarda da kullanıldığı gibi sistem tarafından takip edilen referans değerlerine (LOGICALREF) göre cari hesap devri gerçekleştirilmektedir. Yeni eklenen "Kart Kodu Üzerinden" seçeneğinde ise cari hesap kart referansları dikkate alınmadan cari hesap kartlarının kodları eşlenerek devir yapılması sağlanmıştır. Kart kodu üzerinden devir seçeneği firma kopyalama yapıldıktan sonra iki firmada da yeni eklenen cari hesap kartları varsa firma kopyalamanın tekrar yapılmasına ihtiyaç duymadan doğrudan aynı kodlu cari hesap kartları kullanılarak cari hesap devrinin yapılması amacını taşımaktadır.


Bu makaleyi yararlı buldunuz mu?