Logo Form Ba ve Bs Nasıl Gönderilir?


Logo Form Ba ve Bs Nasıl Gönderilir?

Logo Programında From Ba ile Form Bs nasıl gönderilir? Form Ba ve Bs gönderilmeden önde neler yapılmalıdır? Ba-Bs formlarında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2005 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri hakkında 362 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Bu kapsamda yayınlanan tebliğ ile sonrasında yayınlanan tebliğler kapsamında belirli kurallar çerçevesinde mükelleflerin alım - satımlarını Form Ba - Bs beyanname başlıkları altında beyan etmeleri istenmektedir.

Logo programlarında alınan Form Ba-Bs için tüm esaslar dikkate alınarak beyanname oluşturulduğunda çerçevemizi nasıl belirleyeceğimizi kısaca ifade edelim :

1- Form Ba -Bs de esas olan Vergi kimlik numarası yada T.C Kimlik numarası ile beyanda bulunmak olduğundan cari hesap kartlarının içerisinde mutlaka ilgili alanlar doldurulmalıdır.

 Dökümanı okumak ve PDF formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız...


Bu makaleyi yararlı buldunuz mu?