Logo Mağaza satış ekranı


Logo Mağaza satış ekranı

e-Fatura / e-Arşiv Faturası ile İlgili Alanlar:

e-Fatura uygulamasının kullanılması durumunda, cari hesabın e-fatura kullanıcısı olarak kaydedilmesi ve dolayısıyla oluşturulan faturaların e-fatura olarak kesilebilmesi için öncelikle Müşteri Bilgileri penceresinde Logo Connect sekmesindeki alanlara ilgili bilgiler girilmelidir. Cari hesabın e-fatura kullanıcısı olması durumunda bu sekmedeki e-Fatura Kullanıcısı seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu seçenek, çalışılan firmanın e-fatura kullanıcısı olması halinde aktif olur. e-Arşiv faturaları için çalışılan firmanın e-arşiv kullanıcısı olması yeterlidir.

Faturalama Türü: Faturanın ne şekilde kesileceği fatura başlığındaki Kağıt Fatura, e-Fatura, e-Arşiv Faturası ya da e-Arşiv İnternet seçeneklerinden biri seçilerek belirlenir. Cari Hesap alanında yapılan seçime göre seçenekler değişkenlik gösterir.

Kağıt Fatura: Firma e-fatura kullanıcısı, faturaya seçilen cari hesap e-fatura kullanıcısı değil ise veya firma e-fatura kullanıcısı değil ise bu seçenek gelir.
mağaza_satış_konsolu.png

e-Fatura: Firma e-fatura kullanıcısı olsun olmasın, faturaya seçilen cari hesap e-fatura kullanıcısı ise bu seçenek gelir.

e-Arşiv: Firma e-fatura ve e-arşiv kullanıcısı, faturaya seçilen cari hesap e-fatura kullanıcısı değil ise bu seçenek gelir.

e-Arşiv İnternet: Firma e-fatura ve e-arşiv kullanıcısı, faturaya seçilen cari hesap e-fatura kullanıcısı değil ve de şahıs şirketi ise bu seçenek gelir. 

KDV Muafiyet Sebebi: KDV tutarı "0" (Sıfır) olan e-faturalar / e-arşiv faturaları için muafiyet sebebinin girildiği zorunlu alandır. 

e-Fatura Bilgileri

e-Fatura bilgileri, fatura üzerinde F9-sağ fare tuşu menüsündeki e-Fatura Bilgileri seçeneği ile girilir.

Genel

e-Fatura uygulaması ile gönderilecek faturanın tipi, e-Fatura Bilgileri penceresinde yer alan e-Fatura Senaryo alanında belirlenir. Senaryo alanı

 • Temel Fatura
 • Ticari Fatura
 • Yolcu Beraber Fatura

seçeneklerini içerir. Cari hesap kartında yapılan seçim faturaya öndeğer olarak aktarılır. Gerekirse değiştirilir.

Fatura bilgileri penceresinde e-Fatura Statüsü alanında yer alan seçenekler kaydedilen fatura tipine göre değişiklik gösterir. Fatura statüsü LogoConnect üzerinden gelen Sistem Yanıtı ve Uygulama Yanıtıkaydedildiğinde bu yanıtlardaki bilgilere göre otomatik güncellenir.

e-Fatura Tipi: e-Fatura türünün belirlendiği alandır. İlgili cari hesap kartında LogoConnect sayfasında belirlenen e-fatura tipi alana öndeğer olarak aktarılır. Şu seçenekleri içerir:

 • Standart faturalar için herhangi bir seçim yapılmaz. (Seçiniz)
 • Özel Matrah: Özel matrah uygulanan tütün, altın, gümüş, gazete, dergi, belediye şehir yolcu taşımacılığı ve telefon kartı satışları için kesilen faturalar.
 • İstisna: İstisna uygulanan faturalar. (İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, mal ihracatı, hizmet ihracatı, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler vs..)
 • Araç Tescil: Araç tescil için kesilen faturalar.
 • Tevkifat: Tevkifat uygulanan faturalar. Aşağıdaki durumlarda e-fatura tipinin “Tevkifat” seçilmesi zorunludur:
 • Fatura satırlarında en az bir tane tevkifatlı malzeme seçildiğinde
 • Faturadaki malzeme kartında seçilen ek vergi kartında Evrensel Kod 4171 seçildiğinde ve yine faturada seçili ticari işlem grubu kartında “İstisna Ek Vergi Uygulanacak” alanı işaretlendiğinde

Yolcu Beraber Faturası: Senaryosu Yolcu Beraber Faturası olan e-Faturalarda, iade şeklinin belirlendiği alandır. Seçiniz, Tax Free ve Vat Off seçeneklerini içerir.

Tax Free (Aracı Kurumdan Tahsil) seçimi yapıldığında e-Fatura Bilgileri/Adres Bilgileri sekmesinde yer alan İade Tutar alanına bilgi girişi yapılır.

Vat Off(Satıcıdan Tahsil) seçimi yapıldığında, tutar girişi yapılamaz.

İrsaliye Yerine Geçer: Faturanın aynı zamanda irsaliye olarak kullanılması için bu alan işaretlenir.

“Elektronik faturalarda, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da  saat ve dakika olarak gösterilmesi suretiyle elektronik faturanın alınacak kâğıt çıktısı üzerine  "İrsaliye yerine geçer" ifadesinin yazılması ve  yetkili tarafından imzalanması halinde herhangi bir izne gerek bulunmadan irsaliye olarak kullanılması mümkündür. Ancak bu uygulama elektronik faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi durumunda söz konusu olabilecektir” GİB

Fatura Dönemi Bilgileri başlığı altındaki alanlardan dönem kullanılması durumunda geçerli olacak bilgiler kaydedilir.

Dönemin belli bir tarih aralığı olarak belirlenmesi halinde “Başlangıç Tarihi” ve “Bitiş Tarihi” girilir. Bunun dışında dönem, süre olarak belirtiliyorsa süresi ve birimi ilgili alanlarda kaydedilir.

Yolcu Beraber Fatura

e-Fatura senaryosu Yolcu Beraber Faturası olan e-Faturalarda, turist bilgilerinin belirtildiği alandır. Turiste ait Kimlik Bilgileri, Pasaport Bilgileri, Adres Bilgileri, Banka Hesap Bilgileri, Çıkış Bilgileri ve İade Edilecek KDV Tutarı bilgileri yer alır.

Turistin Adı ve soyadı, Uyruğu, Ülke ve Turist Pasaport Numarası alanları bilgi girişi zorunlu alanlardır.

 • Toptan Satış (Perakende) Faturalarında, e-Fatura kutucuğu işaretli ve senaryosu da “Yolcu Beraber Fatura” olduğunda, Fatura Tipi “Kağıt Fatura” seçilebilir.
 • e-Fatura bilgilerinde Senaryo alanında Yolcu Beraber Faturası seçili olduğunda Toptan Satış Faturası üzerinden iade faturası kesildiğinde Toptan Satış Faturasının e-Fatura statüsü; “İade Edildi” olur.
 • Toptan Satış Faturası iade edilince oluşan Toptan Satış İade Faturasının Statüsü: “Alıcıda/Gümrükte Kabul Edildi” olur.

e-Arşiv Bilgileri

e-Arşiv bilgileri, faturalama türü e-Arşiv olarak belirlenen faturalarda F9-sağ fare tuşu menüsündeki e-Arşiv Bilgileri seçeneği ile girilir. Bu penceredeki bazı alanlar zorunludur. Zorunlu alanlara bilgi girişi yapılmadığı takdirde fatura kaydedilirken bu pencere otomatik olarak ekrana gelecektir. Pencere şu alanları içerir:

e-Arşiv Statüsü: e-Arşiv Faturası Oluşturulacak / e-Arşiv Faturası Oluşturuldu / Rapor Dosyasına Yazıldı / Sunucuya İletildi / GIB'e İletildi / Sunucuda Hata Alındı / Sunucuda İmzalandı seçeneklerini içerir. Bu statüler LogoConnect tarafından  güncellenir.

"Sunucuda Hata Alındı" durumunda, fatura değiştirilebilir, çıkarılamaz, iptal edilemez, geri alınamaz.

"Sunucuda İmzalandı" durumunda, fatura değiştirilemez, çıkarılamaz, iptal edildiğinde durumu "e-Arşiv Faturası Oluşturulacak"a döner.

Gönderim Şekli: Kağıt / Elektronik olmaz üzere iki seçeneklidir. e-Arşiv / e-Arşiv (İnternet) seçili olan faturalar için zorunludur.

e-Arşiv faturalarının vergi mükelleflerine kağıt olarak iletilmesi zorunludur. Vergi mükellefi olmayanlara elektronik gönderim isteğe bağlıdır.

e-Arşiv Bilgileri

Ödeme Şekli: Kredi Kartı/Banka Kartı / EFT/Havale / Kapıda Ödeme / Ödeme Aracısı / Diğer seçeneklerini içerir. e-Arşiv (İnternet) seçili olan faturalar ödeme şekli girilmesi zorunludur. 

Ödeme Tarihi: Ödeme şekli Kredi Kartı / Banka Kartı, EFT/Havale veya Ödeme Aracısı seçili olan e-arşiv (internet) faturaları için zorunlu alandır. Öndeğer olarak günün tarihi gelir.

Ödeme Aracısı: Ödeme şekli "Ödeme Aracısı" seçildiğinde ilgili aracının belirtildiği alandır.

Web Adresi: İnternetten satış yapan firmalar için SYS tarafında tanımlı adres bu alana otomatik olarak gelir.

Perakende Cari Bilgileri / Adres Bilgileri

Bu bölümlerdeki alanlara, ilgili Cari Hesap kartının LogoConnect sekmesindeki Perakende Cari Hesap alanı işaretlendiğinde bilgi girilebilir.

Perakende Cari Hesap seçeneği, genelde tek seferlik alışverişlerde birden fazla cari hesap kartının açılmasına gerek kalmadan satış yapılmasına olanak sağlar. Firma müşterileri için tek bir cari hesap tanımlar ve Perakende Cari Hesap seçeneğini işaretleyerek tüm satışlarını bu cari hesap üzerinden gerçekleştirebilir. Bu, yalnızca e-arşiv türündeki faturalar için geçerlidir.

Perakende Cari Bilgileri bölümündeki alanlar şunlardır:

Ticari Şirket: e-Arşiv faturası, perakende cari hesap üzerinden ticari şirkete de kesilebilir. Bu durumda bu alan işaretlenir. Ticari Şirket alanı işaretlendiğinde, Vergi Kimlik Numarası ve Unvanı alanlarına bilgi girişi zorunludur. İşaretlenmediğinde, TC Kimlik No, Adı ve Soyadı alanları aktif olur; bilgi girişi zorunludur.

Vergi Kimlik No: Ticari Şirket alanı işaretlendiğinde firmanın vergi kimlik numarası bu alandan girilir. Zorunlu alandır.

Unvanı: Ticari Şirket alanı işaretlendiğinde firmanın unvan bilgisi bu alandan girilir. Zorunlu alandır.

TC Kimlik No: Şahıs faturalarında müşteri TC kimlik numarasının girildiği alandır. Ticari Şirket alanı işaretlenmediğinde bilgi girişi zorunludur.

Adı / Soyadı: Şahıs faturalarında müşteri ad, soyad bilgilerinin girildiği alandır. Ticari Şirket alanı işaretlenmediğinde Adı / Soyadı alanına bilgi girişi zorunludur.

e-Posta Adresi: Perakende cari hesaplar için mail adresinin girildiği zorunlu alandır. Bu alan zorunluluğu fatura gönderim şekli “Elektronik” ise geçerlidir.

Adres Bilgileri bölümünden Ülke, İl, İlçe ve Semt bilgileri girilir. Bilgi girişi zorunludur.

e-Arşiv Faturalarının Online Gönderimi

Skonsol uygulamasında oluşturulan e-Arşiv faturaları kaydedildiğinde otomatik olarak Logo entegratöre gönderilebilir ve e-arşiv formatında ekranda görüntülenebilir. Bunun için, kontrol tipine bağlı olarak, Firma ve İşyeri tanımlarında e-Devlet sekmesindeki Online Gönderme seçeneği kullanılır. Bu seçenek işaretlendiğinde, hemen altında yer alan e-Arşiv Entegratör Bilgileri bölümünden Kullanıcı Adı ve Şifre bilgileri girilir ve Öndeğer Adres butonuna basılır. Bu adres entegratörün web servisinden gelen entegratör adresidir. Online gönderim için entegratör bilgilerinin girilmesi zorunludur.

Tüm bu işlemler sonucunda e-arşiv faturasının statüsü "Sunucuya İletildi" olacaktır. Hata alınması haline statü "e-Arşiv Faturası Oluşturuldu" olacaktır.

Online gönderme işlemi, Ticari Sistem Yönetimi / Satış ve Dağıtım Parametreleri'ndeki "Otomatik Fatura Basımı" parametresine bağlı olarak çalışır. Parametre değeri "Evet" olmalıdır.

Müşteri Bilgileri

Satış bilgileri kayıt penceresinin üst bölümünde müşteri bilgileri yer alır.

Müşteri Adı alanında, kullanılan Logo uygulamasında kayıtlı cari hesaplar "..." düğmesi tıklanarak listelenir ve ilgili cari hesap seçilir.


Bu makaleyi yararlı buldunuz mu?