Logo Şifresini Sıfırlamak


Logo Şifresini Sıfırlamak

Logo Go Plus, Logo Tiger Plus, Logo Tiger Enterprise programlarında Logo kullanıcısının şifresini sıfırlamak
Logo programlarında default olarak kurulan LOGO kullanıcısnın şifresinin unutulması yada kaybedilmesi durumunda şifresini sıfırlamak için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

  • SQL Server Management Studio programı açılır.
  • SQL sorgusu olarak UPDATE L_CAPIUSER SET KEY_=’VuJCA0w141JDSO/VilLs5Q==’ WHERE NAME=’LOGO’ sorgusu yazılır ve çalıştırılır. Bu sorgu Kullanıcı adı LOGO olan kullanıcının şifresini boşluk (NULL) olarak değiştirmektedir. 
  • Logo SYS bölümüne girerek kullanıcı adı kısmına LOGO şifre kısmı boş bırakılarak sisteme giriş yapılabilir.
  • Bu SQL sorgusu yedek alınmadan çalıştırılmamalıdır. Sorguyu SQL kullanmasını bilen teknik elemanların yapması önerilmektedir.

Bu makaleyi yararlı buldunuz mu?