Logo Tanımlı ve Zorunlu Alanlar


Logo Tanımlı ve Zorunlu Alanlar

Logo Go Plus, Logo Tiger Plus ve Logo Tiger Enterprise programında standart alanların dışında kullanıcıya özel ek alanlar tanımlamak mümkündür. Tanımlı alanları Logo programı içerisinde Malzeme, Cari Hesap, Muhasebe Hesabı, Sabir Kıymet Kartları, Fatura, Muhasebe fişi, Sipariş, Malzeme fişi ve İrsaliyelerde kullanmak mümkündür. Tanımlı alanlar ile açılır liste kutuları, Tarih alanı, Text alanı, Seçim alanı gibi program içerisinde gördüğünüz çoğu yazılım aracını kullanabilirsiniz. Örneğin Cari hesap kartlarınızda sözleşme başlangıç ve bitiş tahilerini girebilir ve bunları raporlayabilirsiniz. Bir başka örnek olarak malzeme kartlarınızda motor numarası, şasi numarası, araç seri numarası gibi alanları ekleyebilirsiniz. 

Tanımlı alanlar ile zorunlu alanlar Logo programı içerisinde standart olarak yer almaktadır. Zorunlu alanlar ile programı kullanan personelin bazı bilgileri girmeden kayıt yapmasını engelleyebilirsiniz. Bir örnek ile açıklamak gerekirse irsaliye kaydı yapan personel sevkiyat adresini girmeden kayıt yapamasın ve irsaliye yazdıramasın. Bir başka örnek ise cari hesap kartı açan bir personel cari hesaba özel kod girmeden kartı kayıt edemesin. Bunun gibi program içerisinde yer alan bir çok alanı zorunlu hale getirebilirsiniz.

Logo programlarında tanımlı alanları ve zorunlu alanları kullanmak isterseniz bizimle iletişme geçebilirsiniz.


Bu makaleyi yararlı buldunuz mu?