Logo tiger 3 e-irsaliye firma bazında işlemleri


Logo tiger 3 e-irsaliye firma bazında işlemleri

Firmanın e-İrsaliye sistemini kullanacağı firma tanımı Detaylar penceresinde e-Devlet başlığı e-İrsaliye sekmesi altında yer alan e-İrsaliye Kullanıcısı seçeneği işaretlenerek belirlenir.logo_e-irsaliye1.png

Firmanın e-İrsaliye kullanıcısı olarak belirlenmesi durumunda, Kurum Tipi (Gerçek Kişi / Tüzel Kişi) mutlaka belirtilmelidir. Kurum tipi “Gerçek Kişi” olarak belirlendiğinde, aşağıdaki bilgilerin girilmesi zorunludur:

 • Firma Unvanı
 • Ticari Unvanı
 • Firma adres bilgileri
 • Firma - Gönderici Birim Etiketi
 • Firma - Posta Kutusu Etiketi
 • Firma - e-Mail Adresi
 • Firma - Telefon
 • İşveren Ad, Soyad
 • İşveren TC. Kimlik No.
 • İşveren E-Mail Adresi

Kurum tipi “Tüzel Kişi” olarak belirlendiğinde, aşağıdaki bilgilerin girilmesi zorunludur:

 • Firma Unvanı
 • Firma Ticari Unvanı
 • Firma adres bilgileri
 • Firma - Gönderici Birim Etiketi
 • Firma - Posta Kutusu Etiketi
 • Firma - e-Mail Adresi
 • Firma - Telefon
 • Firma Vergi Numarası
 • Firma Vergi Dairesi

Firmanın e-İrsaliye kullanıcısı olarak belirlenmesi halinde, e-İrsaliyelerin firma ya da işyeri bazında gönderilip alınacağı Kontrol Tipi alanında belirlenir. Kontrol tipi alanı, e-Devlet sayfası “e-Fatura / e-Arşiv” sekmesi altında yer alır. Eğer Kontrol Tipi alanında "Firma Bazında" seçilirse, Posta Kutusu Etiket Kodu ve Gönderici Birim Etiket Kodu alanlarının doldurulması zorunludur. "İşyeri Bazında" seçilirse bu alanlar firmaya ait ve e-İrsaliye kullanıcısı olarak belirlenen işyerlerinin tanım kartlarında doldurulmalıdır.

Etiket Mekanizması

Bir e-İrsaliye kullanıcısı için etiket, Vergi Kimlik Numarası ile birlikte kullanıcının adresini belirtir. Nasıl ki kağıt irsaliyede ev, iş veya değişik illerdeki adresi için cadde, sokak, il belirtilir, etiketin de e-İrsaliye sisteminde görevi budur. Etiket bir kullanıcının elektronik olarak adresini VKN ile beraber belirtir.

e-İrsaliye sisteminde iki adet rol bulunmaktadır. Bu roller Gönderici Birim ve Posta Kutusu’dur. Her bir rol için ayrı bir etiket belirlenmelidir.

Etiket bir adres gibi kullanıldığından irsaliye gönderecek kurumların faturalarının ulaşması için etiketi mutlaka bilmesi gereklidir. Posta kutuları için son ve güncel kayıtlı kullanıcılar listesi https://efatura.gov.tr/adresinde yayımlanmaktadır.

e-İrsaliye uygulaması kapsamında, kullanıcılar firmalara irsaliye gönderirken birden fazla etiket kullanabilir; sevkiyat hesabına göre ya da cari hesaba göre gönderim yapabilirler. Etiket bilgisi, Cari Hesap Kartı / LogoConnect sekmesinde yer alan Etiket Bilgisi alanında yapılan seçim doğrultusunda geçerli olur; şöyle ki,

Etiket Bilgisi alanında Cari Hesap seçimi yapıldığında, e-İrsaliye gönderiminde ilgili cari hesap kartında bulunan Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi kullanılır. Cari hesap e-İrsaliye kullanıcısı ise ve Etiket Bilgisi alanında “Cari Hesap” seçili ise posta kutusu ve gönderici birim etiketi bilgilerinin girilmesi zorunludur.

Sevkiyat Adresi seçimi yapıldığında, kullanıcı ilgili firmaya e-İrsaliye gönderirken sevkiyat adresi kartında yer alan Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi bilgileri kullanılır. Böylece gönderim sevkiyat adresi bazında yapılır. Cari hesap e-İrsaliye kullanıcısı ise ve Etiket Bilgisi alanında “Sevkiyat Adresi” seçili ise cari hesaba bağlı Sevkiyat Adresi kartında posta kutusu ve gönderici birim etiketi bilgilerinin girilmesi zorunludur.


Bu makaleyi yararlı buldunuz mu?