Logo Tiger 3 İhracat faturası menüsü


Logo Tiger 3 İhracat faturası menüsü

Logo tiger 3 yazılım ihracat faturası menüsü ve neler olduğu bilgisini anlatmaya çalıştık.
Yabancı ülkeye ihracat ile ilgili işlemleri kaydetmek için kullanılan sipariş fişleri, irsaliye ve fatura bilgileri Fatura ve Detaylar sekmelerinden ile kaydedilir. Fatura penceresi kaydedilen bilgiler açısından genel olarak üç ana bölümden oluşur:
Fatura başlık bilgileri
Fatura satırlarına ait bilgiler
Fatura genel bilgileri
Fatura Başlık Bilgileri
Bu bölümde faturaya ait genel bilgiler kaydedilir ve görüntüsel olarak ekranın üst kısmında yer alır. Genel bilgi sözü, faturaya kaydedilecek malzeme ya da hizmetlerin hepsi için aynı olması gereken bilgileri içermektedir. Örneğin fatura numarası, fatura tarihi, belge numarası, işyeri ve ambar vb. bilgiler, faturada ait olan ancak malzeme hareketlerine göre değişiklik göstermeyen bilgilerdir.
Fatura Numarası: Faturanın bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Faturalar numaralarına göre sıralıdır. Fatura numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Fatura Tarihi: İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fatura tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Zaman: İşlemin kaydedildiği saati gösterir.
Belge Numarası: İşleme ait belgenin numarasıdır. Farklı firmalardan gelen belgeler aynı numaraya sahip olabilmektedir. Faturalar belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fatura olabilir.
Cari Hesap Kodu: İşlemin ait olduğu cari hesabın kodudur.
Cari Hesap Unvanı: İşlemin ait olduğu cari hesabın unvanıdır.
Ödemeler: Fatura geneline uygulanacak ödeme planının kodudur. Cari hesap kartında, cari hesaba ait işlemlerde geçerli olacak ödeme planı belirlenmişse Ödemeler alanına öndeğer olarak aktarılır. Fatura farklı bir ödeme planına göre kapatılacaksa değiştirilebilir.
Ticari İşlem Grubu: Fatura ticari işlem kodudur. Ticari işlem grupları listelenir ve seçim yapılır. Faturanın ait olduğu cari hesap kartında ticari işlem grubu belirtilmişse Ticari İşlem Grubu alanına öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir.
Grup Şirket Hareketi: İşlemin konsolide mali tablolarda kullanılacağını belirtir.
İşyeri: Bu alan, yapılan satın alma işleminin ya da verilen siparişin firmanın kayıtlı işyerlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.
Bölüm: Bu alan, yapılan işlemin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.
Ambar: Bu alan faturanın ait olduğu ambarı belirtmek için kullanılır.
Ambar fatura geneli ya da satırdaki işlem için ayrı ayrı girilebilir. Böylece aynı cari hesaba ait farklı ambarlara ait işlemler tek bir fatura üzerinden kaydedilebilir. Bunun için Satınalma ve Satış Dağıtım Parametreleri'nde Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin satırında "Evet" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu durumda satırlarda yer alan Ambar alanında satırdaki malzemeye ait ambar kaydedilir.
İşlemler sırasında işyer / ambar kontrolü yapılıp yapılmayacağı Malzeme Yönetimi Parametreleri ile belirlenir. İşyeri / ambar kontrolü yapılacaksa, işyeri belirtildiğinde, bağlı ambar kodu ambar alanına gelir. İşyeri bir kaç ambarla çalışıyorsa ambar alanında işlemin ait olduğu ambar seçilir. Kontrol yapılmayacaksa tanımlı tüm ambarlar listelenir ve seçim yapılır.
Özel Kod: Faturaları gruplamakta kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, faturaları kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, fatura üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.
Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği faturalar belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fatura gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fatura bazında şifreleme yapılır. Faturaya yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.
Satış Elemanı Kodu: Fatura ile satış elemanı bağlantısını kurmak için kullanılır.
Dağıtım Emri Numarası: Dağıtım sisteminin kullanılması durumunda faturaya ait dağıtım emrinin belirtildiği alandır.
Lot No: Fatura geneline ait lot numarasının görüntülendiği alandır. Tedarikçi esaslı izleme söz konusu ise bu alanda fatura geneline verilen lot numarası yer alır. Tedarikçi bazlı izlemenin yapılacağı Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde parametrelerinde belirlenir.
Proje Kodu: İşlemin bağlı olduğu proje bilgisidir. Fatura başlığında cari hesap seçildiğinde, Cari Hesap kartı Diğer sekmesinde seçilen Proje Kodu Proje Kodu alanına otomatik olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
Sözleşme Numarası: Online banka işlemi yapılması durumunda (otomatik fatura ödemeleri) fatura için işlem statüsünün belirlendiği ya da izlendiği alandır.
Fatura Tipi: Faturanın ne şekilde kesileceği bu alandan belirtilir. Cari hesap ve işyeri alanında yapılan seçime göre seçenekler değişkenlik gösterir. Seçenekler şunlardır:
Kağıt Fatura
e-Fatura
e-Arşiv Faturası
e-Arşiv İnternet Faturası
Kağıt Fatura: Faturaya (alınan hizmet faturaları hariç) seçilen cari hesap e-fatura kullanıcısı değil ise kağıt fatura kesilebilir.
e-Fatura: Firma veya işyerinin e-fatura / e-arşiv kullanıcısı olup olmadığına bakılmaksızın, faturada seçilen Cari Hesap kartının LogoConnect sekmesinde e-Fatura veya e-Gümrük seçeneği işaretli ise fatura tipi öndeğer olarak "e-Fatura" gelir. e-Fatura kullanıcısı (alınan hizmet faturaları hariç) kağıt fatura kesemez.
e-Arşiv: Firma / İşyeri e-Fatura ve e-Arşiv kullanıcısı, faturaya seçilen cari hesap e-fatura kullanıcısı değil ise bu seçenek gelir.
e-Arşiv İnternet: Firma / işyeri e-fatura ve e-arşiv kullanıcısı, faturaya seçilen cari hesap e-fatura kullanıcısı değil ve de şahıs şirketi ise bu seçenek gelir.
Yabancı Bölgeye İhracat faturaları yalnızca e-arşiv / e-arşiv internet faturası olarak gönderilebilir.
Fatura Satırları
Tür: Satır türünü belirtir.
Malzeme / Hizmet Kodu: Satırda hareket gören mal ya da hizmetin kodudur. Program malzeme giriş ve çıkış işlemlerinde barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz. Malzeme kartı seçimi barkod okuyucu ile gerçekleştirilir.
Malzeme / Hizmet Açıklaması: Malzeme ya da hizmetin açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme ya da hizmet açıklaması alana otomatik olarak gelir.
Varyant Kodu / Açıklaması: Satırdaki malzemenin varyantlı olması durumunda, malzeme varyant kodunun girildiği alandır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme varyant açıklaması alana doğrudan gelir. Faturada birden fazla varyantlı malzeme seçimi yapıldığında, varyant kodu girilmemiş satırlar var ise fatura kaydedilmek istendiğinde program kullanıcıyı "Varyant seçilmemiş satırlar var" mesajı ile uyarır. Bu satırlar faturada yeşil renkte listelenir. Yeni bir pencere açılır ve bu pencerede varyant kodu girilmemiş malzemeler listelenir. "Fişi Kaydet" düğmesine basıldığında varyant kodu girilmemiş satırlar silinerek fatura kaydedilir.

Miktar: İlgili malzeme kaleminden ya da hizmetten kaç birim giriş ya da çıkış yapılacağı bu kolonda belirtilir. Barkod okuyucu kullanılıyorsa, her malzeme kalemine ait barkod okutulduğunda miktar kolonu otomatik olarak güncellenir.
Birim: Giriş ya da çıkış işleminin hangi birim üzerinden yapılacağı belirlenir. Malzemelere ve alınan hizmetlere ait işlemler, malzeme ya da hizmet kartında tanımlanan birimlerden herhangi biri üzerinden kaydedilir. Kartta verilen ana birim faturaya öndeğer olarak aktarılır. Malzeme kartlarında her birim için ayrı barkod tanımlanabilir. Bu durumda, birim seçimi barkod okuyucudan gelen numaraya göre program tarafından belirlenir.
FOB Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin FOB birim fiyatıdır. Bu alana birim fiyat bilgisi girilir. "Listele" düğmesi tıklanır ve birim fiyat seçenekleri listelenir. Stoklar için tanımlı fiyat, ortalama fiyatı, son alış ya da satış fiyatı, son satınalma/satış teklif fiyatı, eldekilerin ortalaması, girişlerin ortalaması, dönemsel ortalama ile LIFO ve FIFO maliyet değeri seçilebilir. Alınan hizmetler için ise tanımlı fiyat ve son alış fiyatı seçilebilir.
Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin ihracat bilgileri içerisinde seçilen teslim şekline göre birim fiyatıdır. Bu alana bilgi girilemez. Teslim şekline göre eklenecek navlun ve sigorta tutarları sonucunda otomatik olarak bilgi gelir.
FOB Dövizli Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin FOB teslim şekline göre dövizli birim fiyatıdır. Kullanılacak para birimi alanında seçilen döviz türü üzerinden birim fiyat bilgisi girilir.
Dövizli Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin ihracat bilgileri içerisinde seçilen teslim şekline göre dövizli birim fiyatıdır. Bu alana bilgi girilemez. Teslim şekline göre eklenecek navlun ve sigorta tutarları sonucunda otomatik olarak bilgi gelir.
Döviz Türü: Fatura satırındaki işlemlerin yerel para birimi dışında farklı bir döviz üzerinden kaydedilmesi ve fatura kesilmesi durumunda döviz türünün belirtildiği alandır. Satırlar için geçerli olacak döviz türü, Kullanılacak Para Birimi alanında belirlenir. Döviz türleri listelenir ve seçim yapılır.
%: Satır için geçerli indirim oranıdır.
FOB Tutarı: Satırdaki FOB teslim şekline göre işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.
Tutar: Satırdaki teslim şekline göre işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.
FOB Dövizli Tutar: Satırdaki FOB işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.
Dövizli Tutar: Satırdaki teslim şekline göre işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.
DİİB: Satırdaki malzemenin saydırılacağı DİİB ve bu DİİB' e ait ihracı taahhüt edilen malzemenin seçildiği alandır.
DİİB Kalan Miktar: Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra DİİB' e ait ihracı taahhüt edilen malzemenin kalan miktarını gösteren alandır.
DİİB Kalan Tutar: Satırdaki malzeme tutarı düşüldükten sonra DİİB' e ait ihracı taahhüt edilen malzemenin kalan tutarını gösteren alandır.
DİİB Dövizli Kalan Tutar: Malzemenin dövizli kalan tutarını gösteren alandır.
DİİB Paritesi: Seçilen DİİB ile fatura satırındaki malzemenin döviz cinsileri farklı ise bunu DİİB' in döviz cinsine çeviren parite bilgisinin girildiği alandır.
Eximbank Kredisi: Satırdaki malzemenin saydırılacağı Eximbank Kredisi ve bu Eximbank Kredisi' ne ait malzemenin seçildiği alandır.
Eximbank Kredi Kalan Miktar: Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra Eximbank Kredisi' ne ait malzemenin kalan tutarını gösteren alandır.
Eximbank Kredi Kalan Tutar: Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra Eximbank Kredisi' ne ait malzemenin kalan tutarını gösteren alandır.
Eximbank Kredi Dövizli Kalan Tutar: Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra Eximbank Kredisi' ne ait malzemenin dövizli kalan tutarını gösteren alandır.
Eximbank Paritesi: Seçilen Eximbank Kredisi ile fatura satırındaki malzemenin döviz cinsileri farklı ise bunu kredinin döviz cinsine çeviren parite bilgisinin girildiği alandır.

İmalatçı Firma Kodu: İhraç edilecek malzemeyi imal eden firmanın kodunun girildiği alandır.
İmalatçı Firma Adı: İhraç edilecek malzemeyi imal eden firmanın adının girildiği alandır.
Kalite Kontrol Sonucu: Yapılan kontrol işlemleri sonucunda elde edilen bilginin görüntülendiği alandır.
Hareket Özel Kodu 1/2: Fatura satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fatura üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Satırdaki özel kod ile faturanın üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Faturanın üst bölümündeki özel kod fatura geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fiş / faturalarla ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak faturaların hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz.
T. Kodu: Malzeme temin tarihidir.
Sabit Kıymet Kaydı: Satırdaki işlemin sabit kıymet kayıtları ile ilişkilendirilmesi durumunda sabit kıymet kayıt bilgisinin görüntülendiği alandır.
Sipariş Fiş No: Faturaya aktarılan sipariş numarasıdır.
Sipariş Tarihi: Faturaya aktarılan sipariş fişinin tarihidir.
Ödeme Şekli: Satırdaki hareket için geçerli olacak ödeme şeklidir. Alınan hizmet kartında ya da malzeme kartında ödeme planı kodu verilmişse, malzeme veya hizmet kartı seçildiğinde ödeme planı kodu alana öndeğer olarak aktarılır. Farklı bir plan uygulanacaksa değiştirilir.
Açıklama: Satırdaki işleme ait açıklamadır.
Satış Elemanı Kodu: Satış işleminden sorumlu satış elemanı kodudur.
Proje Kodu: Satırdaki işlemin ilgili olduğu proje kodudur. Faturada cari hesap seçildiğinde, "Fiş Satırları Proje Bilgileri Güncellenecek" uyarı mesajı ekrana gelir. Tamam'a tıklandığında satırdaki Proje Kodu alanı güncellenir, Cari Hesap kartı Diğer sekmesinde seçilen proje kodu bu alana aktarılır; fakat satırda seçili malzeme kartında proje belirtilmişse, satıra, malzeme kartındaki proje kodu aktarılacaktır.
Ambar: Satırdaki işlemin ait olduğu ambarı belirtir.
Ambar alanına, Satınalma ve Satış Dağıtım Parametreleri'nde "Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin" satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda bilgi girilebilir.
Tevkifat Kodu: e-Fatura ya da e-arşiv faturalarında satırda tevkifat uygulanmış malzeme seçildiği takdirde doldurulması zorunlu alandır. Bu alan yalnızca satıra tevkifatlı malzeme / hizmet seçildiğinde düzenlenebilir.

KDV Muafiyet Sebebi: İstisna ve Özel Matrah tipindeki e-faturalarda ve e-arşiv faturalarında, KDV tutarı "0" (Sıfır) olan satırlar için muafiyet sebebinin girildiği zorunlu alandır.
KDV Muafiyet Kodu: KDV tutarı "0" (Sıfır) olan Özel Matrah ya da İstisna türündeki e-fatura ve e-arşiv faturaları için muafiyet kodunun girildiği zorunlu alandır. Girilmediği takdirde program kullanıcıyı uyarır. Özel Matrah ya da İstisna faturaları haricindeki faturalarda bu alan edit edilemez.
Ambalaj Kodu: Satır bazında ambalaj kod bilgisini girmek için kullanılır. Detaylar sekmesi altında Ambalaj Kodu Bilgileri başlığı altında Ambalaj Kodu alanına girilen kod bilgisi, fatura satırlarında boş olan Ambalaj Kodu alanına atanır. İstenirse değiştirilir.
Ambalaj Kodu alanından ulaşılan liste ekranında kod bilgilerinin düzenlenmesine, kopyalanmasına veya yeni tanım eklenmesine izin verilmez. Bu işlemler yalnızca Sistem İşletmeni > Kuruluş Bilgileri üzerinden yapılabilir.
Bu ekranda yer alan XML Aktar seçeneği kullanılarak XML'den değerlerin veritabanına aktarılması gerçekleştirilir.
Kap Adedi: Satır bazında kap adedi bilgisini girmek için kullanılır. Detaylar sekmesi altında Ambalaj Kodu Bilgileri başlığı altında Kap Adedi alanına girilen adet bilgisi, fatura satırlarında boş olan Kap Adedi alanına atanır. İstenirse değiştirilir.
Paket / Koli No: Satır bazında paket / koli bilgisini girmek için kullanılır. İhracat Bilgileri sekmesi altında Sevkiyat Bilgileri başlığı altında Paket / Koli No alanına girilen değer, fatura satırlarında boş olan Paket / Koli No alanına atanır. İstenirse değiştirilir.
GTIP Kodu: Satır bazında GTIP kodunu girmek için kullanılır. Yeni bir malzeme seçildiğinde veya malzeme silindiğinde, GTIP kodu da silinir.
Fatura Genel Bilgileri
Bu bölüm fatura penceresinin alt bölümünde yer alır ve o faturada girilen hareket satırlarına ait toplam tutar bilgileri görüntülenir. Fatura genelinde ve satırlarda kullanılacak para birimi belirlenir. Satırlardaki işlemler burada belirlenen para birimi üzerinden kaydedilir.
İhracat fatura penceresinin alt bölümünde bulunan alanlardan fatura geneline ve satırlara ait para birimi bilgileri kaydedilir ve toplamlar izlenir. Kullanılacak para birimi fatura geneli ve fatura satırları için ayrı ayrı belirlenir.
Fatura geneli için kullanılacak para birimi aşağıdaki seçenekleri içerir:
Raporlama Dövizi
İşlem Dövizi
EURO
Fatura satırlarında yer alan işlemler için geçerli olması istenen para birimi Satırlar bölümünde belirlenir. Satırlarda yer alan işlemler için birim fiyat bilgileri,

Yerel Para Birimi
Raporlama Dövizi
İşlem Dövizi
EURO
Fiyatlandırma Dövizi
üzerinden kaydedilir. Burada yerel para birimi dışında bir seçim yapılması durumunda, satırlarda kaydedilen işlemlere ait birim fiyat bilgileri döviz türü seçilerek dövizli birim fiyat alanında belirtilir. Fatura geneline ait toplam masraf, indirim, genel toplam, toplam KDV ve net toplam bilgileri, yerel para birimi ve fatura geneli için seçilen para birimi üzerinden izlenir.
Fatura Detay Bilgileri
Fatura detay bilgileri (sevkiyat bilgileri, döviz bilgileri ile fatura toplamını etkilemeyecek olan ek masraf bilgileri) Detaylar sayfasından kaydedilir. Detay bilgiler aşağıdaki bölümlerden kaydedilir:
Dağıtılacak Toplam alanlarında fatura toplamını etkilemeyen, ancak malın maliyeti üzerinde etkili olacak masraf toplamı ve KDV oranı bilgileri kaydedilir. Burada girilen masraf toplamı, fatura genel toplamını etkilemez.
İrsaliye Bilgileri: Satış işlemine ait olan irsaliyenin türü ve numarasıdır. Satırdaki işleme ait irsaliye bu alana otomatik olarak gelir.
Teminat Riskini Etkileyecek: İşlemin, cari hesabın teminat riskini etkileyecek olması durumunda bu alanda yer alan kutu işaretlenir.
Sevkiyat Hesabı: Bu bölümde, sevkiyat işleminin yapılacağı cari hesap bilgileri belirtilir.
Sevkiyat Adresi: Sevkiyatın hangi adrese yapılacağı bu alanda belirtilir. Faturanın ait olduğu cari hesaba ait kayıtlı sevkiyat adresleri listelenir ve ilgili kayıt seçilir.
Sekiyat Adresleri Finans program bölümünde Cari Hesap Kartları F9 menüsünden kaydedilir.
Yabancı Ülkeye İhracat Operasyon fişinde e-Fatura Gümrük seçeneği işaretli bir Cari Hesap kartı seçilirse, sevkiyat adresi girilmeden kaydetme işlemine izin verilmez.
Eğer fişe seçilen Cari Hesap kartının LogoConnect sekmesi > Etiket Bilgisi alanında Cari Hesap seçilirse, etkiket bilgisi cari hesap kartından alınır. Etiket Bilgisi alanında Sevkiyat Adresi seçilirse, İhracat Operasyon fişinin kaydedilmesi için Cari Hesap kartı için kaydedilen Sevkiyat Adreslerinden birini seçmek zorunludur.
Sözleşme No: Bu alandan faturada seçili cari hesaba ait sözleşmeler listelenir. İlgili sözleşme seçilir. Bilgi amaçlıdır.
Açıklama: Fatura genel açıklamasının kaydedildiği bölümdür.
Doküman İzleme Numarası: Doküman takip sisteminin kullanılması durumunda doküman izleme numarasının kaydedildiği alandır.
Ödeme Tipi: İşleme ait ödeme tipinin belirlendiği alandır. Ödeme tipi öndeğeri cari hesap kartında belirtilir. Bu öndeğer faturalara otomatik olarak aktarılır. Ancak fatura üzerinde değiştirilebilir.
Döviz Kredi Bilgileri: Fatura toplamının saydırılacağı döviz kredisinin seçildiği bölümdür. Seçilen döviz kredisinin fatura düşüldükten sonra kalan tutarı da bu bölümde listelenir. Seçilen döviz kredisi ile fatura genelindeki döviz cinsileri farklı ise bunu döviz kredisinin döviz cinsine çeviren parite bilgisinin girildiği alanlar bulunmaktadır.
Ambalaj Kodu Bilgileri: İhracat işleminde kullanılacak ambalaj bilgilerinin girildiği alandır.
KDV Muafiyet Sebebi: KDV tutarı "0" (Sıfır) olan İstisna ve Özel Matrah tipindeki e-faturalar ve e-arşiv faturaları için muafiyet sebebinin girildiği zorunlu alandır.
KDV Muafiyet Kodu: KDV tutarı "0" (Sıfır) olan Özel Matrah ya da İstisna türündeki e-fatura ve e-arşiv faturaları için muafiyet kodunun girildiği zorunlu alandır. Girilmediği takdirde program kullanıcıyı uyarır. Özel Matrah ya da İstisna faturaları haricindeki faturalarda bu alan edit edilemez.


Bu makaleyi yararlı buldunuz mu?